WSRL Baggergebied 17.3

Van onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland, hebben wij de opdracht gegund gekregen om in Baggergebied 17.3 baggerwerkzaamheden te gaan uitvoeren. Dit gebied is gesitueerd in de gemeente West Maas en Waal en Druten rondom de dorpskernen Beneden/Bovenleeuwen en Puiflijk, Druten en Afferden. In totaal bestaat het werk uit ca. 91.000 m3 baggerwerk. Bij dit werk worden diverse baggermethoden toegepast. Ca. 48.000 m3 wordt gebaggerd d.m.v. een cutterzuiger. Deze baggerspecie wordt via persleidingen verwerkt in een 3-tal weilanddepots. Daarnaast moet er ca. 15.000 m3 baggerspecie per as worden afgevoerd, waarvan ca 1100 m3 naar een erkende verwerker. Alle overige baggerspecie wordt afgevoerd naar weilanddepots in het gebied. Tot slot wordt er ca. 28.000 m3 (goed voor 40 km watergang) verspreidt op aangrenzende (agrarische) percelen .Bijkomende werkzaamheden zijn het vervangen van ca. 1,3 km beschoeiing en het reinigen van ca. 9 km duikers.

Opstart van de werkzaamheden moet plaats vinden rond September 2016 en op 15 maart 2017 dient het werk te worden opgeleverd.

Klik HIER om het werk gebied te bekijken

.