Baggerwerkzaamheden voor Waterschap Zuiderzeeland.

In 2013 en 2014 hebben wij in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een aantal projecten uitgevoerd. Dit betrof het baggeren van de Leemvaart, baggeren van de Lage Vaart en baggeren Lelystad/Zeewolde. De Leemvaart is hydraulisch gebaggerd en alle vrijkomende baggerspecie is hydraulisch verwerkt in een depot grenzend aan de vaart. De Lage Vaart is eveneens hydraulisch gebaggerd en alle vrijkomende baggerspecie is hydraulisch verpompt naar de Vaartplas, middels een diffusor is de bagger direct nuttig toegepast in genoemde plas welke in eigendom is van Staatsbosbeheer. Omvang van dit werk was ca. 80.000 m3 hydraulisch baggerwerk met een pompafstand van ruim 5 km. Tot slot is het baggerwerk in Lelystad en Zeewolde uitgevoerd, totaal is ca. 40.000 m3 baggerspecie verwijderd, waarvan het overgrote deel per as is afgevoerd naar de Vaartplas en een klein deel op aangrenzende oevers is verwerkt. Alle projecten zijn tijdig en naar volle tevredenheid van het waterschap opgeleverd.

 

.