Haarlemmermeerpolder 2017-2018

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan wij vanaf de zomer 2017 baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Haarlemmermeerpolder. Er wordt o.a. gebaggerd ter hoogte van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. In totaliteit wordt er binnen dit project ca. 55.000 m3 baggerspecie verwijderd. De te baggeren watergangen liggen zowel in stedelijk als landelijk gebied. Voor de exacte locaties verwijzen wij u naar de overzichtskaarten die hieronder zijn te bekijken. Omdat de kwaliteit van de baggerspecie voor het grootste deel Verspreidbaar is wordt de baggerspecie grotendeels aangrenzend op percelen verspreid of nuttig toegepast in tijdelijke weilanddepots. Dit wordt uitgevoerd in overleg en afstemming met betrokken aangrenzende perceeleigenaren. De werkwijze varieert; deels wordt gebaggerd met een cutterzuiger en deels met een kraan vanaf de oever. Op moeilijk bereikbare plaatsen wordt een schuifboot ingezet om de baggerspecie op te duwen naar de kraan. Een klein deel van de te baggeren kuubs is kwalitatief Niet Verspreidbaar en wordt afgevoerd naar een erkend eindverwerker.      

Overzicht

Locatie tekeningen