Rijnland Noord.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn wij eind 2015 gestart met de baggerwerkzaamheden in het gebied ‘Rijnland Noord’. Het werk bestaat in totaal uit het verwijderen van ca. 22.000 m3 baggerspecie. De betreffende watergangen bevinden zich voornamelijk in stedelijk gebied. Daarom wordt grotendeels van de baggerspecie, ca. 12.000 m3 afgevoerd naar een (erkend) verwerker, alle overige baggerspecie wordt op de kant verwerkt. De te baggeren watergangen bevinden zich in een zeer uitgestrekt gebied, in totaal bestaat het werk uit 17 verschillende polders. Al deze polders zijn verdeeld van Heemstede tot Leidschendam en van Leidschendam tot Aalsmeer.

Kijk hier voor een duidelijk overzichtstekening van Heemstede.