Sproeiponton.

Het afdekken van een waterbodem met een laag schoon zand kan een oplossing bieden ter afdekking van verontreinigingen of als stabilisatie van de waterbodem. Voor uitvoering van deze werkzaamheden hebben wij een sproeiponton beschikbaar. Dit sproeiponton zorgt ervoor dat zand op een zeer nauwkeurige wijze wordt aangebracht op de waterbodem. Het sproeiponton (ook wel bezandingsponton genoemd) verwerkt een mengsel van zand en water. Het schone zand wordt verdund met water en  hydraulisch middels een pomp + persleiding aangevoerd. Op deze wijze hebben we in 2014-2015 ca. 70.000 m3 zand aangebracht in de Nes en het Ballastgat (onderdeel project Vecht Fase 2).

Zie hieronder enkele voorbeelden van een sproeiponton.