Baggeren & NVO's Sweelinckvijver Tilburg

In opdracht van de firma Dolmans is Aannemingsbedrijf Van der Lee in november 2017 gestart met het baggeren van de Sweelinckvijver in het Quirijnstokpark te Tilburg. De aanwezige sliblaag, in totaliteit ca. 3.000 m3, in de vijver is verwijderd door middel van een cutterzuiger welke de baggerspecie opzuigt en via persleidingen naar een tijdelijk weilanddepot verpompt. Dit in verband met de beperkte bereikbaarheid van de vijver en om de overlast voor de omgeving en gebruikers van het park zoveel mogelijk te beperken. Na indroging van de baggerspecie zal deze worden ontgraven en afgevoerd naar de Noorderplas welke op korte afstand is gesitueerd. Daar wordt de baggerspecie nuttig toegepast op de waterbodem.

Naast het baggerwerk is Aannemingsbedrijf Van der Lee in februari 2018 ook gestart met de uitvoering van snoeiwerkzaamheden langs de vijver en op de eilanden. Daarnaast zal de aanwezige beschoeiing worden verwijderd en zullen diverse natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd. De gehele opknapbeurt van de parkvijver en omliggende oevers/groen zal in maart/april 2018 worden afgerond.