Tilburg Reeshof 2017

In opdracht van de gemeente Tilburg en het Waterschap Brabantse Delta gaat Aannemingsbedrijf Van der Lee  onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Tilburg. De te baggeren watergangen liggen allemaal in stedelijk gebied, alle baggerspecie, ca. 27.000m³, dient tot aan de vaste bodem verwijderd te worden. Het reinigen van duikers en onder bruggen maakt onderdeel uit van het werk. De werkwijze is dat er in de meeste gevallen met een schuifboot wordt gewerkt die de bagger opduwt naar centrale plaatsen. Een klein deel, ca. 2800 m³ wordt ontgraven door een kraan op ponton die het vervolgens laadt in beunbakken, net als bij de schuifboot wordt de baggerspecie in de beunbakken naar 1 centraal punt vervoerd. Daar wordt het slib met een mobiele kraan ontgraven en in vrachtauto’s geladen.  Vervolgens wordt de baggerspecie afgevoerd naar een erkend eindverwerker. De kwaliteit van de bagger is vrijwel overal kwalitatief Verspreidbaar, er is slechts 1 watergang binnen dit werk waaruit verontreinigde baggerspecie vrijkomt.