Maaiwerkzaamheden Tilburg (2017)

In opdracht van Dolmans Landscaping voeren wij maaiwerkzaamheden uit binnen de gemeente Tilburg. De werkzaamheden betreft het maaien en ruimen van bermen/taluds, het maaien/ruimen van de meterstrook, uitmaaien/ruimen van retentievijvers (wadi’s) en tot slot het maaien/ruimen van watergangen. Het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen maakt ook onderdeel uit van onze werkzaamheden. We zetten divers materieel in om al het werk uit te voeren.    

De werkzaamheden (voorjaarsbeurt) zijn eind juni 2017 gestart. De najaarsbeurt is gepland in september/oktober.