Stedelijk onderhoudsbaggerwerk & natuurvriendelijke oevers Surfvijver (Gemeente Veenendaal)

In opdracht van de gemeente Veenendaal voeren wij gedurende de periode 2016-2021 diverse werkzaamheden uit in het kader van baggerwerk, beschoeiing werkzaamheden en verwerking van baggerspecie in de Surfvijver ter realisatie van natuurvriendelijke oevers. Het betreft een 3-tal fasen waarin het totale werk is opgedeeld. Inmiddels is de fase 2016-2017 grotendeels gereed. Totale omvang van het baggerwerk betreft het verwijderen van ca. 55.000 m3 baggerspecie. Een deel daarvan (ca. 35.000 m3) wordt binnen de gemeente nuttig hergebruikt. Deze baggerspecie wordt verwerkt in de gemeentelijke Surfvijver ter verontdieping van de oeverzones en verbetering van de leefomstandigheden voor flora en fauna. In opdracht van de gemeente heeft Aannemingsbedrijf Van der Lee BV langs de oostelijke en westelijke oever een constructie gerealiseerd (keerwand) bestaande uit een rij palen, ankerpalen, doek, drijvers en een verzwaring d.m.v. een geotube gevuld met zand. Deze constructie voorkomt dat de baggerspecie zich verplaatst naar elders in de vijver. De baggerspecie wordt hydraulisch in de vijver verwerkt, dit door middel van een kraan met een pomp welke het slib vanaf een overslaglocatie via persleidingen naar de Surfvijver verpompt. Ter beheersing van de vertroebeling voegen we coagulant toe aan het slibmengsel voordat dit in de vijver terecht komt, hierdoor bezinken slibdeeltjes sneller en worden nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen. De resterende ca. 20.000 m3 baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkend eindverwerker. Bijkomende werkzaamheden zijn het inpeilen van watergangen, afvangen van vissen (achter constructies in Surfvijver), reinigen van duikers, uitvoeren waterkwaliteitsmetingen, verwijderen ca. 1,2 kilometer beschoeiing, plaatsen van ca. 800 meter hardhouten beschoeiing en realiseren van de genoemde constructies in de Surfvijver (400 m1 scherm, ca. 1.000 palen).      

 

Veenendaalse krant

Baggerwerk Veenendaal in het nieuws