Baggeren Druten kraan + schuifboot

Voor onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland is in Druten en omgeving kleinschalig onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd. Veelal is de werkwijze gehanteerd met een schuifboot en mobiele kraan. Voordeel is dat moeilijk bereikbare locaties op deze wijze prima uit te voeren zijn; de schuifboot duwt de baggerspecie op naar de laadplaats waar een mobiele kraan het slib ontgraaft en oplaad in vrachtauto's. 

 

Baggeren Markvliet Systeem 2016 - 2017

Voor onze opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta voeren wij baggerwerkzaamheden uit op verschillende locaties van het  Markvliet Systeem. Daarnaast moeten er meerdere havens worden gebaggerd, waaronder de Steenbersche Haven. Zie hiernaast een filmpje met daarin een korte toelichting verwerkt.

 

Baggerwerk Alde Feanen.

In opdracht van onze opdrachtgever provincie Fryslân, zijn wij 1 augustus gestart met het hydraulisch baggeren in de Alde Feanen. Dit gebeurd met onze 12″ cutterzuiger, dit betreft een grote cutterzuiger die uitermate geschikt is voor dit soort grote baggerklussen. Zie hiernaast een interessant filmpje van omroep Fryslân om een beter beeld te krijgen van het werk.

 

 

Baggervolumebepalingen.

Wilt u meer weten over baggervolumebepalingen? Bekijkt u dan hiernaast het filmpje waar verschillende baggervolumebepalingen worden besproken. Zowel de opdrachtgever van Van der Lee b.v. (N. Maat) van Waterschap Rivierenland, als de projectleider van Van der Lee (N. Blom) komen aan het woord. De opnames vinden deels plaats in de Hogeboezem te Kinderdijk, hier heeft Van der Lee b.v. onderlaatst een baggerproject uitgevoerd.

Vordering van het Baggeren en Eilanden de Putten.

In het vorige filmpje zoals u hieronder kunt bekijken, was er nog maar weinig te zien van de eilanden. In het filmpje hiernaast is het grootste deel van de baggerwerkzaamheden uitgevoerd en zijn bijna alle geotextiele tubes gevuld. Dit betekent dat wij tot het punt zijn gekomen van de afwerking. De eilanden worden deels afgewerkt met schelpen en er worden golfbrekers gerealiseerd d.m.v. stortsteen. Bekijk het filmpje hiernaast om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden.

 

Baggeren en Eilanden De Putten.

Voor onze opdrachtgever Natuurmonumenten was Van der Lee b.v. dit prachtige project aan het uitvoeren. Bekijk hiernaast het filmpje voor een korte toelichting.

Baggerwerkzaamheden Tilburg 2013.

Een klein voorbeeld hoe het in zijn werk gaat wanneer een schuifboot de baggerspecie naar één centraal punt heeft opgeschoven en het vervolgens door een (overslag) kraan wordt opgeladen in een vrachtauto.

 

 

Het saneren van de Vecht.

Wij hebben samen in combinatie met de gebroeders van der Lee te Hagestein de sanering van de Vecht uitvoerd. Het werk bestond uit het baggeren van verontreinigde bagger uit de Vecht van Utrecht tot Nigtevecht (circa 28 km), Weespertrekvaart en de Gaasp (circa 9 km). Uit eindelijk is er ongeveer 2.5 miljoen kuub bagger verwijderd. Om dit zo nauwkeurig als mogelijk uit te voeren werd er tijdens het baggeren gebruik gemaakt van een RTK-GPS ontgravingssysteem.

Het verplaatsen van woonarken langs de Vecht.

Het saneren van de Vecht bestond niet alleen uit het baggeren van de watergang. Om de watergang geheel schoon te kunnen krijgen moesten alle obstakels die in de watergang lagen worden verplaats. Dit gelde dan natuurlijk ook voor alle woonarken, zie hiernaast een filmpje om een idee te krijgen hoe dat ongeveer in z’n werk ging.

 

De Midi - Float

Hiernaast ziet u de Midi -Float die zich zelf door het water heen verplaatst. Zoals u goed kan zien in dit filmpje is dat de kraan drijft op het water. Daarom wordt het ook wel een amfibie kraan genoemd.

 

Baggeren Capelle 's Gravenweggebied.

In het boven vernoemde gebied hebben wij verschillende baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Zie hiernaast een filmpje hoe een (overslag) kraan de baggerspecie oplaadt. Omdat een deel van de baggerspecie verontreinigd was werd er ook gewerkt met slibschermen om mors van de baggerspecie tegen te gaan.