Zuidwoldiger Hoogeveen
Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren in de Zuidwoldiger te Hoogeveen.
Het werk bestaat op hoofdlijnen uit:
  • Baggeren van de Zuidwoldiger, betreft ca. 14.400 m3.
  • Alle vrijgekomen baggerspecie (ca. 14.400 m3) middels persleiding verpompen naar depot.
  • Graven van natuurvriendelijke oevers (ca. 3.200 m3), vrijkomende grond verwerken in grondkaden depot.
Aangezien de Zuidwoldiger over de gehele lengte een breedte van circa 5-10 meter heeft, zal dit uitgevoerd worden met een 8-duims cutterzuiger. De bagger wordt bij deze werkwijze via een persleiding naar het depot getransporteerd.