0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

CO2-Prestatieladder en duurzaamheid bij Aannemingsbedrijf Van der Lee

Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen die binnen Aannemingsbedrijf van der Lee plaatsvinden omtrent ons co2 beleid. Daarbij lichten we u graag toe hoe wij MVO binnen onze bedrijfsvoering toepassen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiteraard een mooie term. Om deze term te versterken met daad, hebben we onze C02 prestatieladder in beeld gebracht. De prestatieladder maakt het mogelijk om cijfermatig vooruitgang te zien in de uitstoot-reductie en duurzame verbeteringen. Zo weten we dat wát we doen, ook echt bijdraagt aan ons MVO-beleid.

Door het maken van onze Co2-footprint zijn onze belangrijkste Co2 emissiebronnen in kaart gebracht. Van der Lee zal ieder half jaar haar energiebeleid, Co2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Het niveau waarop Van der Lee omgaat met Co2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / Co2-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

Inzicht

Aannemingsbedrijf Van der Lee heeft het energieverbruik binnen het bedrijf omgerekend naar Co2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de Co2 uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen omdat deze cijfermatig meetbaar en te onderbouwen zijn. Over het jaar 2012 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

Reductie

Van der Lee heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Zodoende kunnen we op tijd bijsturen, aanpassen en/of opschalen.

Communicatie

Van der Lee communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. Hiermee willen we anderen aanzetten tot, en onszelf scherp houden wat betreft de positieve ontwikkeling rondom de co2 uitstoot en het verbruik van schaarse middelen ten gevolgen van productie en levering van onze producten.

Participatie

Van der Lee neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dit het initiatief van Nederland CO2 Neutraal. Bekijk hier de website van Nederland Co2 Neutraal:( http://nlco2neutraal.nl/)

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn!  Dat is de boodschap die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.

Aannemingsbedrijf van der Lee neemt actief deel aan deze bijeenkomsten om zodoende kennis te vergaren en uit te wisselen met branchegenoten. Hierdoor blijven wij op de hoogte van recente ontwikkelingen en kunnen we samen met andere partijen samenwerken om sneller, effectiever en leuker een positieve beweging te maken naar een Co2 neutrale onderneming.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

© Copyright 2024 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta