0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Aangenomen werk HH Rijnland – Onderhoud groene keringen 2019-2023

Recent ontvingen wij de gunning van Hoogheemraadschap van Rijnland voor het raamcontract ‘Onderhoud groene keringen’. Binnen deze overeenkomst worden diverse werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het verbeteren van kades; leveren en verwerken van klei, zand, teeltaarde en het aanbrengen beschoeiingen / damwanden, uitvoeren straatwerk, etc.

© Copyright 2024 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta