0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Brabantse Delta Singels Breda en Tilburg

Namens het waterschap Brabantse Delta voert aannemingsbedrijf Van der Lee baggerwerkzaamheden uit voornamelijk binnen het stedelijk gebied van Breda en Tilburg. Op perceel 1 bestaan deze werkzaamheden voornamelijk uit het baggeren van stedelijke watergangen maar daar bij inbegrepen zit ook het reinigen van duikers en het reinigen onder bruggen en overkluizingen. Van perceel 2 en 3 word de baggerspecie vervoert naar een erkende plaats van verwerking of toepassing. Tot slot perceel 4, hier bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het inrichten van overslaglocatie voor de vrijkomende baggerspecie uit de te baggeren singels in Breda. Ook verwijderen we de baggerspecie op vooroevers, tussen ligplaatsen en onder woonboten.

© Copyright 2024 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta