0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden Gebied 11.1 Echteld - Waterschap Rivierenland 2021/2022

In opdracht van Waterschap Rivierenland zal Aannemingsbedrijf van der Lee onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in de gemeente Neder-Betuwe, nabij de dorpskernen Echteld en IJzendoorn. Het uit te voeren werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
  2. het inrichten en vullen van 1 weilanddepot;
  3. het baggeren en hydraulisch (via persleiding) vervoeren van ca. 10.300 m3 baggerspecie naar het weilanddepot;
  4. het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van bagger op de kant: 24 km (ca. 16.600 m3);
  5. het ontgraven en transporteren van baggerspecie naar depot(s)/verwerkingslocatie(s) per as, totaal ca. 19.500 m3, waarvan ca. 4.000 m3 naar depot Waasdorp.
  6. het reinigen van ca. 290 (totaal ca. 5.000 m) duikers;
  7. het reinigen onder ca. 20 stuks bruggen en overkluizingen;
  8. het aanbrengen van ca. 820 m beschoeiing;
  9. en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

© Copyright 2024 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta