0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggerwerkzaamheden zandvang Bieberg - Waterschap Brabantse Delta 2021

De zandvang Bieberg is in 2013 voor het laatst gebaggerd en bevat inmiddels ruim 11.500 m3 zand en slib. In 2021 gaat het project Markdal zuid in uitvoering waarin het gebied rondom de Mark tussen stuw Galder en Rijksweg A58 opnieuw ingericht. Voordat deze werkzaamheden starten, dient de zandvang leeg te zijn omdat niet is uitgesloten dat bij de uitvoering van het project Markdal slib/zand vrijkomen die stroomafwaarts gaan bewegen. Op deze manier kan het zand weer in de zandvang neerslaan en komt het niet in de singels terecht.

Het werk omvat het baggeren, vervoeren en storten van baggerspecie vanuit de zandvang Bieberg, gelegen in de Bovenmark gelegen tussen de houten voetgangersbrug en de Duivelsbrug. Deze moet worden gebaggerd tot de leggerdiepte van -4,00 m NAP, zoals aangegeven in de inpeiling. Tevens dient het stuk watergang tussen de zandvang en de Duivelsbrug dient te worden gebaggerd.

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta zal aannemingsbedrijf van der Lee bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren.

© Copyright 2023 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta