0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Natuurmonumenten Naardermeer Bovenste Blik

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten zal Aannemingsbedrijf van der Lee de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
• het verrichten van peilwerkzaamheden;
• het hydraulisch baggeren van watergangen;
• het vervoeren van vrijkomende baggerspecie naar 1 of meerdere weilanddepots (circa 56.000 m3 verspreidbare baggerspecie);
• het aanleggen, beheren en na afronding weer ontmantelen van 1 of meerdere weilanddepots;
• aanvoeren, inrichten, reinigen en afvoeren van platenbanen;
• het aanvoeren, aanleggen, in standhouden en afvoeren van transportleidingen;
• en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

 

 

© Copyright 2024 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta