0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Waterschap Rivierenland Horssen

Aannemingsbedrijf van der Lee zal in opdracht van Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren binnen het Gebied 17.2 in de gemeente Druten en West Maas en Waal.
De baggerwerkzaamheden vinden plaats in de hoofd- en overige watergangen gelegen in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. De vrijkomende baggerspecie zal voornamelijk verspreid worden op de krant, een klein deel wordt verwerkt in een weilanddepot en de overige baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De werkzaamheden zullen op diverse wijzen worden uitgevoerd, daarover meer op de volgende pagina van dit plan.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

• Treffen van voorbereidende werkzaamheden;
• Treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
• Het inrichten en hydraulisch vullen van één weilanddepot;
• Het hydraulisch baggeren en vervoeren (via persleiding) van ca. 7.600 m3 baggerspecie naar het weilanddepot;
• Het ontgraven en per as vervoeren van ca. 4.000 m3 baggerspecie naar een erkend verwerker.
• Reinigen van ca. 160 duikers met een lengte van ca. 1.570 m1;
• Reinigen onder ca. 8 bruggen en overkluizingen;.
• Verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Dit project zal in het begin van 2021 zijn afgerond. 

© Copyright 2023 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta