0418 642 465 info@vanderleebruchem.nl

Baggeren Vijfheerenlanden Gebied 41.3, 43.1 en 44.1 - Waterschap Rivierenland

In opdracht van waterschap Rivierenland voert aannemingsbedrijf Van der Lee werkzaamheden uit binnen de gebieden 41.3(Everdingen & Autena), 43.1(Bolgerijen, Zijderveld, Kortgerecht & de Huibert) en 44.1(Heicop & Zijdekade). De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen van 170.000 m³ baggerspecie. Hiervoor zijn 6 weilanddepots ingericht. 120.400 m³ word door middel van cutterzuigers hydraulisch afgevoerd naar deze depots. Per as werd 27.206 m³ afgevoerd waarvan 23.000 m³ afgevoerd werd naar de depots en 4206 m³ naar andere verwerkingslocaties. De resterende 23.000 m³ is ontgraven en op de kant verspreid door middel van een mobiele kraan. Deze 23.000 m³ was goed voor circa 23.8 km lijnvormige watergang. Binnen de te baggeren gebieden bevonden zich 213 duikers en 381 bruggen en overkluizingen ook in en onder deze objecten is de baggerspecie vakkundig verwijderd. Tot slot is circa 400 m beschoeiing aangebracht.

© Copyright 2023 Aannemingsbedrijf Van der Lee B.V.

Realisatie door: Accepta