Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onderhoudswerkzaamheden

Baggerwerkzaamheden

Een specialisatie binnen Aannemingsbedrijf van der Lee is het uitbaggeren van watergangen. Hierbij valt te denken aan zowel kleine wateren in bijvoorbeeld de bebouwde kom als ook grotere wateren zoals vaarwegen (rivieren, kanalen) en havens. Maar ook kasteelvijvers en recreatieplassen kunnen door ons bedrijf worden gebaggerd.

Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden

Aannemingsbedrijf van der Lee verzorgt ook de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen. Met name maaiwerkzaamheden worden al geruime tijd door ons uitgevoerd. Zo maaien wij bermen langs onder andere snelwegen maar ook watergangen (kant en/of bodem) worden gemaaid.

Lees verder

Waterbouwkundige werkzaamheden

Waterbouwkundige werkzaamheden

Naast bagger- en onderhoudswerkzaamheden voeren wij ook diverse waterbouwkundige werkzaamheden uit. Dit is een breed begrip, voorbeelden zijn het realiseren van natuurvriendelijke oevers, plaatsen beschoeiing/damwand, aanleg kades, leggen van duikers, plaatsen van dammen/bruggen, etc.

Lees verder